Chwaraeon

Mae Chwaraeon yn ran bwysig i'r ysgol gyda'r disgyblion yn cael cyfleon eang mewn amrywiaeth o weithgareddau a chystadleuthau trwy gydol y flwyddyn. Dyma ychydig o lwyddiannau'r ysgol:
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cystadleuaeth Pêl-droed Penybontfawr Eleni, aeth 5 tîm o’r ysgol i Benybontfawr i gystadlu yn y gystadleuaeth blynyddol a drefnwyd gan Ysgol Pennant. Perfformiodd pob tîm yn wych gan ymdrechu yn galed iawn a dod a balchder mawr i’r ysgol. Gorffenodd tîm merched bl5&6 Y Gwyniaid yn 2ail yn eu grŵp ar ôl ennill 1, cyfartal 1 a cholli 1. Yn ogystal, daeth tîm bechgyn bl5&6 Teigrod Tegid yn 2ail yn eu grŵp hwynt ar ôl ennill 2 a cholli 2. Llwyddodd tîm bechgyn bl5&6 Mawrion Meirion i ennill 4 allan o 4 yn eu grŵp a chwarae yn wych, ond colli yn y rownd cyn-derfynol oedd eu hanes. Daeth llwyddiant i’r ysgol gyda dau dîm yn dod yn fuddugol; tîm merched bl5&6 Y Gleision a thîm bl2&3 Bwystfilod Bala! Llwyddodd y ddau dîm i ennill pob gêm a chwarae pêl-droed arbennig i gael eu coroni yn bencampwyr haeddiannol. Ni wnaeth Y Gleision ildio run gôl a llwyddodd Y Bwystfilod i sgorio cyfanswm uchel o 36 gôl gyda hyd yn oed Jac Watkins, y golgeidwad, yn sgorio! Llongyfarchiadau enfawr i’r ddau dîm buddugol ac i bawb am berfformio yn wych.

Chwaraeon

Mae Chwaraeon yn ran bwysig i'r ysgol gyda'r disgyblion yn cael cyfleon eang mewn amrywiaeth o weithgareddau a chystadleuthau trwy gydol y flwyddyn. Dyma ychydig o lwyddiannau'r ysgol:
Cystadleuaeth Pêl-droed Penybontfawr Eleni, aeth 5 tîm o’r ysgol i Benybontfawr i gystadlu yn y gystadleuaeth blynyddol a drefnwyd gan Ysgol Pennant. Perfformiodd pob tîm yn wych gan ymdrechu yn galed iawn a dod a balchder mawr i’r ysgol. Gorffenodd tîm merched bl5&6 Y Gwyniaid yn 2ail yn eu grŵp ar ôl ennill 1, cyfartal 1 a cholli 1. Yn ogystal, daeth tîm bechgyn bl5&6 Teigrod Tegid yn 2ail yn eu grŵp hwynt ar ôl ennill 2 a cholli 2. Llwyddodd tîm bechgyn bl5&6 Mawrion Meirion i ennill 4 allan o 4 yn eu grŵp a chwarae yn wych, ond colli yn y rownd cyn-derfynol oedd eu hanes. Daeth llwyddiant i’r ysgol gyda dau dîm yn dod yn fuddugol; tîm merched bl5&6 Y Gleision a thîm bl2&3 Bwystfilod Bala! Llwyddodd y ddau dîm i ennill pob gêm a chwarae pêl-droed arbennig i gael eu coroni yn bencampwyr haeddiannol. Ni wnaeth Y Gleision ildio run gôl a llwyddodd Y Bwystfilod i sgorio cyfanswm uchel o 36 gôl gyda hyd yn oed Jac Watkins, y golgeidwad, yn sgorio! Llongyfarchiadau enfawr i’r ddau dîm buddugol ac i bawb am berfformio yn wych.

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!