Disgyblion

Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Nifer o ddisgyblion ymhob dosbarth eleni: Dosbarth derbyn - 20 Dosbarth 1 a 2 - 28 Dosbarth 2 a 3 - 26 Dosbarth 4 a 5 - 27 Dosbarth 5 a 6 - 28

Disgyblion

Nifer o ddisgyblion ymhob dosbarth eleni: Dosbarth derbyn - 20 Dosbarth 1 a 2 - 28 Dosbarth 2 a 3 - 26 Dosbarth 4 a 5 - 27 Dosbarth 5 a 6 - 28

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!