Elusennau

Yn Ysgol Bro Tegid rydem yn cefnogi llawer o elusennau gan gynnwys MacMillan, Operation Christmas Child, Plant mewn angen ac elusennau yn dilyn trychinebau (Nepal). Rydym wedi codi llawer o arian i'r elusennau yma dros y blynyddoedd a mae'n bwysig i'r ddisgyblion ddeall y gwerthoedd o gefnogi pobl llai ffodus na ni. Diolchwn i rieni a chyfeillion yr ysgol sy'n cefnogi bob tro. gan aelodau Cyngor Ysgol 2018
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Operation Christmas Child Dydd Gwener y 18fed o Dachwedd daeth lori Operation Christmas Child i Ysgol Bro Tegid i gasglu bocsus ar gyfer plant ddifreintiedig yn Armenia. Daeth llu o focsus i'r ysgol (pwynt canolog), gan gynnwys Ysgolion cynradd Penllyn i gyd ar cyhoedd, a chasglwyd cyfanswm uchel o 221 o focsus tuag at yr achos arbennig. Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd.

Elusennau

Yn Ysgol Bro Tegid rydem yn cefnogi llawer o elusennau gan gynnwys MacMillan, Operation Christmas Child, Plant mewn angen ac elusennau yn dilyn trychinebau (Nepal). Rydym wedi codi llawer o arian i'r elusennau yma dros y blynyddoedd a mae'n bwysig i'r ddisgyblion ddeall y gwerthoedd o gefnogi pobl llai ffodus na ni. Diolchwn i rieni a chyfeillion yr ysgol sy'n cefnogi bob tro. gan aelodau Cyngor Ysgol 2018
Operation Christmas Child Dydd Gwener y 18fed o Dachwedd daeth lori Operation Christmas Child i Ysgol Bro Tegid i gasglu bocsus ar gyfer plant ddifreintiedig yn Armenia. Daeth llu o focsus i'r ysgol (pwynt canolog), gan gynnwys Ysgolion cynradd Penllyn i gyd ar cyhoedd, a chasglwyd cyfanswm uchel o 221 o focsus tuag at yr achos arbennig. Diolch yn fawr i bawb a gyfranodd.

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!