Pupils

Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Contact

Us!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Number of pupils in each class this year: Reception - 20 Class 1 and 2 - 28 Class 2 and 3 - 26 Class 4 and 5 - 27 Class 5 and 6 - 28

Pupils

Number of pupils in each class this year: Reception - 20 Class 1 and 2 - 28 Class 2 and 3 - 26 Class 4 and 5 - 27 Class 5 and 6 - 28
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Contact

Us!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs