Staff

Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Contact

Us!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Headteacher: Mrs Sara Morris
Teacher: Mr Owain Williams
Teacher: Mrs Gemma Evans
Teacher: Miss Sioned Roberts
Teacher: Mr Gwion Thomas
Teacher: Miss Elin Cullen
Teacher: Mrs Teleri Pugh
Assistant: Mrs Nia Roberts
Assistant: Miss Elin Williams
Assistant: Mrs Glesni Williams
Assistant: Miss Kristina Williams
Assistant: Mrs Helen Shorey
Secretary: Elliw Davies
Lunchtime Clerk: Mrs Helen Shorey
Kitchen Staff: Mrs Linda Morris
Kitchen Staff: Mrs Mair Roberts
Kitchen Staff: Mr Gareth Reed
Kitchen Staff: Mrs Eleri Jones
Cleaning Staff: Mrs Carol Reed

Staff

Headteacher: Mrs Sara Morris
Teacher: Mr Owain Williams
Teacher: Mrs Gemma Evans
Teacher: Miss Sioned Roberts
Teacher: Mr Gwion Thomas
Teacher: Miss Elin Cullen
Teacher: Mrs Teleri Pugh
Assistant: Mrs Nia Roberts
Assistant: Miss Elin Williams
Assistant: Mrs Glesni Williams
Assistant: Miss Kristina Williams
Assistant: Mrs Helen Shorey
Secretary: Elliw Davies
Lunchtime Clerk: Mrs Helen Shorey
Kitchen Staff: Mrs Linda Morris
Kitchen Staff: Mrs Mair Roberts
Kitchen Staff: Mr Gareth Reed
Kitchen Staff: Mrs Eleri Jones
Cleaning Staff: Mrs Carol Reed
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Contact

Us!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs