Staff

Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Pennaeth: Mrs Sara Morris
Athro: Mr Owain Williams
Athrawes: Mrs Gemma Evans
Athrawes: Miss Sioned Roberts
Athro: Mr Gwion Thomas
Athrawes: Miss Elin Cullen
Athrawes: Mrs Teleri Pugh
Cymhorthydd: Mrs Nia Roberts
Cymhorthydd: Miss Elin Williams
Cymhorthydd: Mrs Glesni Williams
Cymhorthydd: Miss Kristina Williams
Cymhorthydd: Mrs Helen Shorey
Ysgrifennyddes: Elliw Davies
Clerc Amser Cinio: Mrs Helen Shorey
Staff y Gegin: Mrs Linda Morris
Staff y Gegin: Mrs Mair Roberts
Staff y Gegin: Mr Gareth Reed
Staff y Gegin: Mrs Eleri Jones
Staff Glanhau: Mrs Carol Reed

Staff

Pennaeth: Mrs Sara Morris
Athro: Mr Owain Williams
Athrawes: Mrs Gemma Evans
Athrawes: Miss Sioned Roberts
Athro: Mr Gwion Thomas
Athrawes: Miss Elin Cullen
Athrawes: Mrs Teleri Pugh
Cymhorthydd: Mrs Nia Roberts
Cymhorthydd: Miss Elin Williams
Cymhorthydd: Mrs Glesni Williams
Cymhorthydd: Miss Kristina Williams
Cymhorthydd: Mrs Helen Shorey
Ysgrifennyddes: Elliw Davies
Clerc Amser Cinio: Mrs Helen Shorey
Staff y Gegin: Mrs Linda Morris
Staff y Gegin: Mrs Mair Roberts
Staff y Gegin: Mr Gareth Reed
Staff y Gegin: Mrs Eleri Jones
Staff Glanhau: Mrs Carol Reed

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!