Urdd

Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Contact

Us!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Eisteddfod Cenedlaethol yr Urdd Rydym yn ymfalchio yn llwyddiannau y disgyblion a drafeiliodd lawr i Lanelwedd, i gystadlu yn Eisteddfod Cenedlaethol yr Urdd, yn ystod hanner tymor mis Mai. Llongyfarchiadau mawr i Wil Pritchard a fu wrthi yn coginio yn broffesiynol gyda’r CogUrdd, Madi Edwards oedd yn dawnsio yn unigol a ddaeth yn 2ail gyda ei grŵp Xsisdanz, Kaitlin Jones oedd yn llefaru’n wych fel dysgwraig ac wrth gwrs y grŵp dawnsio gwerin blwyddyn 3&4 a berfformiodd yn arbennig o dda. Yn ogystal llwyddodd Jac Jones, Cadi Llywela a Megan Edwards i gael 2ail gyda eu gwaith celf yn unigol, llwyddiant ardderchog. Llongyfarchiadau enfawr i bawb unwaith eto a diolch o galon i rieni a gwirfoddwyr am yr oriau o gefnogaeth.

Urdd

Eisteddfod Cenedlaethol yr Urdd Rydym yn ymfalchio yn llwyddiannau y disgyblion a drafeiliodd lawr i Lanelwedd, i gystadlu yn Eisteddfod Cenedlaethol yr Urdd, yn ystod hanner tymor mis Mai. Llongyfarchiadau mawr i Wil Pritchard a fu wrthi yn coginio yn broffesiynol gyda’r CogUrdd, Madi Edwards oedd yn dawnsio yn unigol a ddaeth yn 2ail gyda ei grŵp Xsisdanz, Kaitlin Jones oedd yn llefaru’n wych fel dysgwraig ac wrth gwrs y grŵp dawnsio gwerin blwyddyn 3&4 a berfformiodd yn arbennig o dda. Yn ogystal llwyddodd Jac Jones, Cadi Llywela a Megan Edwards i gael 2ail gyda eu gwaith celf yn unigol, llwyddiant ardderchog. Llongyfarchiadau enfawr i bawb unwaith eto a diolch o galon i rieni a gwirfoddwyr am yr oriau o gefnogaeth.
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Contact

Us!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs