Ymweliadau

Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Ymweliad yn Rhosygwaliau Cafodd 37 o ddisgyblion blwyddyn 5&6 amser arbennig yn Rhosygwaliau, lle roeddynt yn cerdded a dringo tu fewn chwareli, mynd lawr gwifren sip, canwïo ar y llyn a cherdded ceunant. Cawsom lawer o hwyl gyda phob un yn ardderchog, ond wedi ymladd ar ôl y deuddydd prysur!

Ymweliadau

Ymweliad yn Rhosygwaliau Cafodd 37 o ddisgyblion blwyddyn 5&6 amser arbennig yn Rhosygwaliau, lle roeddynt yn cerdded a dringo tu fewn chwareli, mynd lawr gwifren sip, canwïo ar y llyn a cherdded ceunant. Cawsom lawer o hwyl gyda phob un yn ardderchog, ond wedi ymladd ar ôl y deuddydd prysur!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!